Lux Måler

Hvis du har brug for at måle lysstyrke, skal du bruge en luxmåler. Mange kender også instrumentet som et lux meter. 

De findes i mange varianter, hvorfor der også er forskel på, hvad de bruges til. Skal det respektive luxmeter bruges i professionelt regi, er det selvfølgelig vigtigt, at det er præcist og kan bruges i mange sammenhænge.

Skal man blot bruge det derhjemme, stiller man næppe lige så høje krav til apparatet, som en professionel fagperson ville gøre.

Hvad er en lux måler?

En lux måler et apparat, der kan bruges til at måle lysstyrke. Hvis du har et sådant apparat til rådighed, har du derfor muligheden for at måle belysningsstyrken på et givent område.

I og med, at lysets styrke ikke blot afhænger af belysningens styrke, men også af refleksioner fra den belyste overflade, er det svært at fastslå den samlede lysstyrke. For at kunne gøre dette, er man nemlig nødt til at medregne refleksioner. Da det er svært at gøre, bruger man en luxmåler.

Belysningsstyrken er en betegnelse for styrke af det lys, der falder på en given genstand. Det kan fx være et skrivebord eller lignende. Det er denne styrke, man kan måle med en luxmåler (eller et luxmeter, om man vil). Når man måler styrken, udtrykkes den i enheden Lux.

Hvad er lux og lumen?

Det er ikke alle, der ved, hvordan man kender forskel på lux og lumen. Det er da også ganske forståeligt, da de kan minde en del om hinanden. Dog er det ikke det samme, hvorfor det selvfølgelig er vigtigt, at man kender til forskellen på de to måleenheder. Heldigvis kan du blive klogere på dette herunder.

Lumen

Lumen, som forkortes LM, er en måleenhed, der viser den samlede mængde lys, der udsendes fra en lyskilde. Det vil sige, at man kan måle lumen fra en pære, lommelygte mv. Et højt lumental vil betyde, at lyset er kraftigere og skarpere, hvilket kan være at foretrække i flere sammenhænge.

Hvis man har et ønske om at måle lumen, gør man det ofte med et apparat, der er en sphere, der lukkes helt lystæt. Når man har gjort dette, er det muligt at måle lumenværdien på lyskilden. Hvis ikke der er lukket tæt om lyskilden, er det ikke muligt at måle værdien helt nøjagtigt.

Ved at gøre dette, er man sikker på, at man får et konkret tal på, hvor kraftig en given lyskilde er. Det gør det også lettere at sammenligne den med andre lyskilder. Dette er selvfølgelig kun relevant, hvis du reelt set går op i, hvorvidt lyset har en bestemt kvalitet og styrke.

Lux

Lux er også en betegnelse, der bliver brugt i forbindelse med måling af egenskaber i lyskilder. Dog er det ikke det samme som lumen. Lumen er et tal for, hvor meget lys en lyskilde udsender hele vejen rundt. Lux er derimod et tal for, hvor meget lys, der rammer en bestemt flade eller et bestemt område.

Hvad det vil sige er, at lux faktisk er selve arealet af lyset, når det rammer et bestemt område eller flade. Hertil er det også værd at tilføje, at 1 lux er svarende til 1 lumen pr. kvadratmeter.

Med andre ord, så er lumen hele den totale mængde af lys, som din pære, lommelygte e.l. udsender, mens lux er et tal, der angiver, hvor meget en bestemt overflade vil blive oplyst af en lysstråle. Er der tale om en høj lux-værdi, så betyder det også, at lyset tager længere tid om at miste sit skær på længere distancer.

Vær dog opmærksom på, at to lyskilder godt kan have den samme mængde lys, men samtidig have forskellige lux-værdier. Dette skyldes, at en række lyskilder fokuserer deres lys på mindre områder. Det vil resultere i en større koncentration, hvilket også fører til et skarpere lys.

Hvordan bruger man en lux måler?

Har man et ønske om at måle lux-værdien, skal man bruge en luxmåler. Som tidligere angivet, kaldes dette apparat også for et luxmeter. Der er ingen forskel på de to ting, da det blot er to navne for det samme apparat.

Når det er sagt, er det dog vigtigt, at du er opmærksom på, at der findes flere typer luxmålere. Derfor er det heller ikke muligt at give et konkret svar på, hvordan de fungerer. Der er nemlig forskel på, hvordan du skal bruge dem, men også på, hvordan de rent teknisk fungerer.

Hvis du gerne vil låne lux-værdi i et kontormiljø, hjemme i stuen eller et helt tredje sted, skal du naturligvis have en luxmåler, der harmonerer med formålet. Der er nemlig stor forskel på, hvad det tiltænkte formål er for de mange modeller, der kan købes på det danske marked.

Sørg for at læse den medfølgende manual

Er du i tvivl om, hvordan du skal bære dig ad med at bruge en luxmåler? I så fald er det vigtigt, at du tager dig tid til at læse den manuel, der følger med dit køb. Derved er du sikker på, at du ved, hvordan du skal bære dig ad med at bruge den konkrete model, som du har valgt at købe.

Som der også er givet udtryk for herover, så er der stor forskel på de mange modeller. Derfor fungerer de heller ikke på samme måde – og kan heller ikke alle bruges til samme formål. Derfor skal du læse godt op på, om den model, du overvejer at købe, faktisk kan bruges til det formål, du skal bruge den til.

Lux måler tilbud – gør et godt køb

Hvis du vil være sikker på, at du får godt værdi for dine penge, er det en god idé at anskaffe dig en af de førende modeller. Ikke dermed sagt, at du skal betale en formue for den, da det ofte er muligt at finde dem på tilbud hos diverse forhandlere.

I stedet for at fokusere på at finde et billigt luxmeter, skal du i stedet fokusere på at finde en velrenommeret og anerkendt model til en god pris. På denne måde er du nemlig sikker på, at du får værdi for dine penge.

Indhent 3 uforpligtende håndværker tilbud

Ønsker du den bedste samlet tilbud? så indhent 3 forskellige forpligtende tilbud – på den måde sikre du den bedste aftale til netop dit behov.